Kdo jsme

Prostřednictvím společenství hudebníků na pódiu, organizátorů a lidí kolem pódia předáváme poselství křesťanství.

Statut Aliance křesťanských festivalů v ČR

Aliance křesťanských festivalů v ČR (dále jen Aliance) je neformální sdružení – bez právní subjektivity

Co přináší členství v Alianci

Členství v Alianci křesťanských festivalů (AKF) je dobrovolné a platné vždy po jeden kalendářní rok. Přes svoji dobrovolnost je nepochybně závazkem a jako každý závazek, přináší s sebou práva i povinnosti. Členství se vztahuje vždy na přihlášený festival, tedy na libovolné zástupce z řad jeho pořadatelů.

Člen Aliance (zástupce festivalu) může: