Kdo jsme

Prostřednictvím společenství hudebníků na pódiu, organizátorů a lidí kolem pódia předáváme poselství křesťanství.

Spojili jsme se, abychom mohli lépe používat dary, které jsme dostali od Pána. Chceme, aby naše práce, kterou dáváme při plánování, přípravě a uskutečňování křesťanských akcí nebyla jen snahou o zorganizování samotné, ale hlavně aby byla prostředkem evangelizace a způsobem, kterým můžeme světu ukazovat jednotu křesťanů.

Chceme se spojit s dalšími organizátory a společně si pomáhat s:

  • organizačními problémy
  • propagací
  • naplňováním cílů a vizí jednotlivých akcí
  • udržením duchovního základu
  • aplikací ekumenismu
  • možností vzdělávání svých týmů

Setkáváme se a vzájemně si předáváme zkušenosti, rady a kontakty. Vydáváme společný kalendář členských festivalů s distribucí po celé ČR, organizujeme modlitby za křesťanské festivaly. Do budoucna bychom rádi nabídli další servis (např. propagace, zajištění finančně dostupnějších a kvalitních poskytovatelů vybavení či služeb atd.) pro pořadatele festivalů, aby měli svou práci jednodušší.

Pokud jste organizátory křesťanských hudebních festivalů, případně akcí, jejichž podstatnou část programu tvoří koncerty křesťanských kapel a hudebníků, tak se k nám přidejte. Možná společně budeme moci vyřešit právě to, co vás tíží, nebo vy můžete pomoct někomu jinému. 

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu aliancefestivalu [zav] gmail [dot] com nebo kontaktního formuláře.