Statut Aliance křesťanských festivalů v ČR

Aliance křesťanských festivalů v ČR (dále jen Aliance) je neformální sdružení – bez právní subjektivity

Členství v Alianci

 • Členem se může stát organizátor každé pravidelně pořádané akce, která ve svém programu obsahuje křesťanské poselství, nebo je akce pořádána jako evangelizační.
  Člen má právo využívat veškerá práva a výhody, avšak za podmínky dodržení všech povinností.
 • Aliance se zaměřuje na podporu hudebních festivalů, ale členem se může stát i organizátor jiné, duchem podobné akce.
 • Členství není podmíněno žádným finančním příspěvkem.
 • Členství vzniká vyjádřením (jakoukoliv formou) organizátora akce a schválením předsedy Aliance.
 • Seznam členů je zveřejněn na stránkách www.aliancefestivalu.cz
 • Členství může být zrušeno na základě přání organizátora akce, nebo za předpokladu, že tak rozhodnou předseda a místopředseda společně – důvodem musí být napadení společných zájmů.

Funkčnost Aliance

 • Aliance se schází 1x v roce (po sezóně).
 • Členové ze svého středu volí předsedu Aliance – rozhoduje nadpoloviční většina hlasů akcí přítomných při volbě (1 akce = 1 hlas); v případě rovnosti hlasů, rozhoduje úřadující předseda.
 • Předseda a místopředseda spolupracují, vystupují za Alianci, připravují alianční setkání a zpracovávají další úkoly vyplývající ze závěrů setkání.
 • Předseda a místopředseda nemohou být zástupci jedné akce. Předseda je volen vždy na jeden rok, v příším roce se automaticky stává místopředsedou Aliance.
 • Návrhy na nominaci předsedy a místopředsedy může podat kdokoliv z přítomných členů.
 • Na setkáních Aliance se řeší otázky spolupráce akcí v rámci Aliance, sdílení svých zkušeností a poznatků a stanovuje se funkčnost a podoba Aliance samotné, včetně statutu.
 • Při řešení sporných otázek rozhoduje hlasování přítomných organizátorů akcí.
 • Členové se podílejí na společných úkolech vyplývajících ze závěrů setkání.

Práva členů Aliance

 • Členové mají právo navrhovat, diskutovat a kritizovat vše, co se týká Aliance.
 • Členové mají možnost využít všech výhod, které budou obsahem dohod vytvořených v rámci činnosti Aliance.
 • Členové budou propagováni společně v kalendáři festivalů vytvářeným na každý rok a dalšími způsoby dohodnutými na setkání.

Povinnosti členů Aliance

 • Členové se podílejí na společných úkolech vyplývajících ze závěrů setkání.
 • Členové jsou povinni prezentovat svou akci (plakáty, programy, web, média apod.) jako člena Aliance (logo Aliance, případně text: „Název akce je členem Aliance křesťanských festivalů v ČR“; možno obojím způsobem současně) – kontrola této povinnosti probíhat nebude, vše je otázkou svědomí člena Aliance.

Podrobnější informace, co obnáší členství v Alianci naleznete na této stránce.